Kontakt

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Support

Du är välkommen att kontakta oss vid frågor

Telefon: 08-524 832 29

E-post: info@neuroreg.se

Registerhållare Svenska neuroregister

Prof. Jan Hillert, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
E-post: jan.hillert@ki.se

Kontaktuppgifter till delregisteransvariga 

epilepsi, hydrocefalus, inflammatorisk polyneuropati, motorneuronsjukdom, multipel skleros, myastenia gravis, narkolepsi, neuromuskulära sjukdomar NMiS, Parkinsons sjukdom , svår neurovaskulär huvudvärk

Kontaktuppgifter till patientföreträdare 

epilepsi, hydrocefalus, inflammatorisk polyneuropati, motorneuronsjukdom, multipel skleros, myastenia gravis, narkolepsi, neuromuskulära sjukdomar NMiS, Parkinsons sjukdom, svår neurovaskulär huvudvärk

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) 

Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm.
Telefon: 08-51770000

Dataskyddsombudet hos Karolinska Universitetssjukhuset.
Adress: Dataskyddsombudet, Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Solna 
Telefon: 08-51770000 (växel)
E-post: dataskyddsombud.karolinska@regionstockholm.se

Koordinator Svenska neuroregister

Lillemor Bergström  
Telefon: 08-123 131 34
E-post:  lillemor.bergstrom@regionstockholm.se  

Leszek Stawiarz (Teknisk utvecklare)
Telefon: 08-524 845 00
E-post:  leszek.stawiarz@ki.se

Ulrika Mundt-Petersen (Parkinsons Sjukdom)
Telefon: 046 17 15 31
E-post: ulrika.mundt-petersen@med.lu.se

Eva-Carin Jacobsson (Epilepsi, Svår neurovaskulär huvudvärk, Inflammatorisk polyneuropati)   
Tel: 08-585 830 42
E-post:  eva-carin.jacobsson@regionstockholm.se

Anna Cunningham (MS)
Telefon: 08-524 832 22 eller 070-221 63 82
E-post: anna.cunningham@regionstockholm.se
 

Regionala koordinatorer

Region Södra

Karin Lennartsson
Telefon: 046-17 14 31
E-post: karin.lennartsson@skane.se

Region Västra

Information kommer

Region Östra

Helene Bergström
E-post: helene.bergstrom@regionostergotland.se

Region Norra

Anneli Sundström
Telefon: 090-785 48 68
E-post: anneli.sundstrom@regionvasterbotten.se

Region Örebro

Linn Rönnberg
Tel: 019-602 22 51
E-post: linn.ronnberg@regionorebrolan.se

Region Stockholm

Eva-Carin Jacobsson
Tel: 08-585 830 42
E-post: eva-carin.jacobsson@regionstockholm.se

 

Styrgrupp Svenska neuroregister

Anders Svenningsson, representant för Neurologföreningen
Anna Edelvik Tranberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Anne-Berit Ekström, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
Anne-Marie Landtblom, Akademiska sjukhuset i Uppsala
Caroline Ingre, Karolinska Universitetssjukhuset,Stockholm
Elisabet Waldenlind, Karolinska Universitetssjukhuset,Stockholm
Fredrik Piehl, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Helene Landersten, patientföreträdare Neuro
Ingela Nilsson Remahl, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Jan Hillert, Registerhållare Karolinska Universitetssjukhuset
Kristina Lidström, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Kristina Malmgren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Kristina Neimi, patientföreträdare Neuro
Nina Sundström, Norrlands universitetssjukhus Umeå
Per Odin, Skånes universitetssjukhus Lund
Rayomand Press, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Ulla Lindbom, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Ulrika Mundt-Petersen, Skånes universitetssjukhus Lund

Adjungerade:

Leszek Stawiarz, teknisk utvecklare
Lillemor Bergström, administrativ koordinator

Instruktionsfilmer

Svenska neuroregister – kvalitetssäkrar och utvecklar neurosjukvården

VAP Visualisering och analysplattform

Listor och statistik

Inloggning till PER för Vårdgivare på klinik