Kontakt

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Support

Du är välkommen att kontakta oss vid frågor

Telefon: 08-524 832 29

E-post: info@neuroreg.se

Registerhållare Svenska neuroregister

Prof. Jan Hillert, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
E-post: jan.hillert@ki.se

Kontaktuppgifter till delregisteransvariga 

epilepsi, epilepsikirurgi, hydrocefalus, inflammatorisk polyneuropati, motorneuronsjukdom, multipel skleros, myastenia gravis, narkolepsi, neuromuskulära sjukdomar NMiS, Parkinsons sjukdom, svår neurovaskulär huvudvärk

Kontaktuppgifter till patientföreträdare 

epilepsi, hydrocefalus, inflammatorisk polyneuropati, motorneuronsjukdom, multipel skleros, myastenia gravis, narkolepsi, neuromuskulära sjukdomar NMiS, Parkinsons sjukdom, svår neurovaskulär huvudvärk

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) 

Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm.
Telefon: 08-123 70 000

Dataskyddsombudet hos Karolinska Universitetssjukhuset.
Adress: Dataskyddsombudet, Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Solna 
Telefon: 08-51770000 (växel)
E-post: dataskyddsombud.karolinska@regionstockholm.se

Koordinator Svenska neuroregister

Lillemor Bergström  
Telefon: 08-123 131 34
E-post:  lillemor.bergstrom@regionstockholm.se  

Linnéa Edman Persson (Parkinsons Sjukdom)
Telefon: 046 17 55 01
E-post: linnea.edman-persson@skane.se

Eva-Carin Jacobsson (Epilepsi, Svår neurovaskulär huvudvärk, Inflammatorisk polyneuropati)   
Tel: 08-123 830 42
E-post:  eva-carin.jacobsson@regionstockholm.se

Anna Cunningham (MS)
Telefon: 08-524 832 22 eller 070-221 63 82
E-post: anna.cunningham@regionstockholm.se

Styrgrupp Svenska neuroregister

Anders Svenningsson, representant för Neurologföreningen
Anna Edelvik Tranberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Anne-Berit Ekström, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
Anne-Marie Landtblom, Akademiska sjukhuset i Uppsala
Caroline Ingre, Karolinska Universitetssjukhuset,Stockholm
Elisabet Waldenlind, Karolinska Universitetssjukhuset,Stockholm
Fredrik Piehl, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Helene Landersten, patientföreträdare Neuro
Ingela Nilsson Remahl, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Jan Hillert, Registerhållare Karolinska Universitetssjukhuset
Kristina Lidström, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Kristina Niemi, patientföreträdare Neuro
Nina Sundström, Norrlands universitetssjukhus Umeå
Per Odin, Skånes universitetssjukhus Lund
Rayomand Press, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
Ulla Lindbom, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Adjungerade:

Leszek Stawiarz, teknisk utvecklare
Lillemor Bergström, administrativ koordinator
Linnéa Edman-Persson, koordinator Parkinsons sjukdom
Kristina Malmgren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Instruktionsfilmer

Svenska neuroregister – kvalitetssäkrar och utvecklar neurosjukvården

VAP Visualisering och analysplattform

Listor och statistik

Inloggning till PER för Vårdgivare på klinik