Kontakt NMIS

Kontakt NMiS

Kontakt NMiS

Delregisteransvarig

Anne-Berit Ekström
E-post: anne-berit.ekstrom@vgregion.se
 

Koordinator

Anna-Karin Kroksmark
E-post: anna-karin.kroksmark@vgregion.se
 

Patientföreträdare

Anette Pettersson
E-post: anette.pettersson@neuro.se
Sofie Stenshed
E-post: stenshed@gmail.com

 

Styrgrupp

Anne-Berit Ekström (ordförande)
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Göteborg

Anette Pettersson
patientföreträdare, NEURO

Anna-Karin Kroksmark (koordinator)
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Göteborg

Anna Wittrin
Universitetssjukhuset Örebro

Bettina Herm
Östersunds sjukhus

Christoffer Ehrstedt
Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Christopher Lindberg
Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Inger Johanne Thuestad
Barn-Ungdoms Centrum Malmö

Mar Tulinius
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Göteborg

Olof Danielsson
Universitetssjukhuset Linköping

Sofia Botella
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Sofie Stenshed
patientföreträdare

Thomas Sejersen
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Tomas Börsbo
Danderyds sjukhus AB

Ulrika Edofsson
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Göteborg