Kontakt NMIS

Kontakt NMiS

Kontakt NMiS

Delregisteransvarig

Anne-Berit Ekström
E-post: anne-berit.ekstrom@vgregion.se
 

Koordinator

Anna-Karin Kroksmark
E-post: anna-karin.kroksmark@vgregion.se
 

Patientföreträdare

Anette Pettersson
E-post: anette.pettersson@neuro.se
Sofie Stenshed
E-post: stenshed@gmail.com

 

Styrgrupp

Anne-Berit Ekström (ordförande)
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Göteborg

Anette Pettersson
patientföreträdare, NEURO

Anna-Karin Kroksmark (koordinator)
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Anna Wittrin
Universitetssjukhuset Örebro

Bettina Herm
Östersunds sjukhus

Christoffer Ehrstedt
Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Christopher Lindberg
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Inger Johanne Thuestad
Barn-Ungdoms Centrum Malmö

Mar Tulinius
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Olof Danielsson
Universitetssjukhuset Linköping

Lotta Ahlborg
Danderyds sjukhus AB, Stockholm

Sofie Stenshed
patientföreträdare

Thomas Sejersen
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm

Tomas Börsbo
Danderyds sjukhus AB, Stockholm

Ulrika Edofsson
Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg