Kontakt Svår neurovaskulär huvudvärk

Svår neurovaskulär huvudvärk - Kontakt

Svår neurovaskulär huvudvärk - Kontakt

Delregisteransvarig

Elisabet Waldenlind
E-post: elisabet.waldenlind@regionstockholm.se

Ingela Nilsson Remahl
E-post: ingela.nilsson-remahl@regionstockholm.se

Koordinator

Eva-Carin Jacobsson
Tel: 08-585 830 42
E-post: eva-carin.jacobsson@regionstockholm.se

Patientföreträdare

Emilia Goodwill Keller
E-post: emilia.goodwill.keller@gmail.com

Mats Åkesson
E-post: mats_akesson58@hotmail.com

Styrgrupp/arbetsgrupp

Annica Stålblom
supportsjuksköterska, ME Neurologi Karolinska Universitetssjukhuset

Elisabeth Forsberg
supportsköterska, ME Neurologi Karolinska Universitetssjukhuset

Elisabet Waldenlind
delregisteransvarig

Emilia Goodwill Keller
patientföreträdare

Eva-Carin Jacobsson
registerkoordinator

Gotte Ringqvist
barnneurolog, Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm

Helena Elliot
patientföreträdare

Ingela Nilsson Remahl
delregisteransvarig

Linda Flemsjö
neurologsjuksköterska, Neurologkliniken Örebro Universitetssjukhus

Mats Åkesson
patientföreträdare

Sven Jackman
vuxenneurolog, Akademiska sjukhuset Uppsala