Kontakt Svår neurovaskulär huvudvärk

Svår neurovaskulär huvudvärk - Kontakt

Svår neurovaskulär huvudvärk - Kontakt

Delregisteransvarig

Elisabet Waldenlind
E-post: elisabet.waldenlind@sll.se

Ingela Nilsson Remahl
E-post: ingela.nilsson-remahl@sll.se

Koordinator

Eva-Carin Jacobsson
Tel: 08-585 830 42
E-post: eva-carin.jacobsson@sll.se

Patientföreträdare

Emilia Goodwill Keller
E-post: emilia.goodwill.keller@gmail.com

Mats Åkesson
E-post: mats_akesson58@hotmail.com

Arbetsgrupp

Amir Ahoromazdae
registerutvecklare

Elisabeth Forsberg
supportsköterska

Elisabet Waldenlind
delregisteransvarig

Emilia Goodwill Keller
patientföreträdare

Eva-Carin Jacobsson
registerkoordinator

Ingela Nilsson Remahl
delregisteransvarig

Madeleine Berg
supportsköterska

Mats Åkesson
patientföreträdare

Samarbetspartner privatneurologi
Vakant

Samarbetspartner vårdvalsneurologi
Vakant

Barnneurolog
vakant under utarbetande av formerna