Inflammatorisk polyneuropati

Inflammatorisk polyneuropati


Inflammatorisk polyneuropati


Inflammatoriska polyneuropatier är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar som orsakas av ett autoimmunt angrepp på det perifera nervsystemet. 

Det finns olika typer av inflammatorisk polyneuropati beroende t.ex. på om sjukdomen är akut eller kronisk, eller om det är främst muskelnerver eller känselnerver som påverkas. De olika typerna utgörs av Guillain–Barrés syndrom (GBS), kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP), multifokal motorisk neuropati (MMN), paraproteinassocierad neuropati, paraneoplastisk polyneuropati och arterit i perifera nervsy­stemet. Varje år insjuknar ca 1-2 patienter per 100 000 invånare i GBS, men insjuknandefrekvensen för CIDP och MMN är f.n. oklar. Män drabbas oftare än kvinnor.
 
Dessa polyneuropatier går som regel att behandla med immunmodulerande medel, men tidig behandling är viktig för att förhindra utveckling av tilltagande neurologiskt handikapp och skador i nervsystemet.

Registret syftar till att kartlägga demografiska data, föregående infektionstyper som kan utgöra en utlösande faktor för GBS, klinisk bild, behandlingstyp samt prognos. Detta kan bidra bl.a. till att identifiera hittills okända faktorer som kan vara bidragande till sjukdomsuppkomsten eller till svar på behandling /långtidsprognosen.