Epilepsi Kontakt

Epilepsi - Kontakt

Epilepsi - Kontakt

Delregisteransvarig

Ulla Lindbom
Telefon: 08-123 800 00 (vx)
E-post: ulla.lindbom@regionstockholm.se

Övrig kontakt
Kristina Lidström
Telefon: 08-123 800 00 (vx)
E-post: kristina.lidstrom@regionstockholm.se

Koordinator

Eva-Carin Jacobsson
Telefon: 08-123 830 42
E-post: eva-carin.jacobsson@regionstockholm.se

Patientföreträdare

Information kommer

 

Styrgrupp

Information kommer
Patientföreträdare

Birgitta Magnusson
Universitetssjukhuset Örebro 

Eva Kumlien
Akademiska sjukhuset Uppsala

Helena Gauffin
Universitetssjukhuset i Linköping

Johan Zelano
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kristina Lidström
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Maria Compagno Strandberg
Lunds universitet

Måns Berglund
Norrlands universitetssjukhus Umeå

Ulla Lindbom
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge