Våra register


Instruktionsfilmer

Svenska neuroregister - kvalitetssäkrar och utvecklar neurosjukvården

VAP Visualiserings och analysplattform

Listor och statistik

Inloggning till PER för Vårdgivare på klinik

MS-registret: Tillämpning i kliniskt patientbesök


Visualiserings- och analysplattform (VAP)
Svenska neuroregister har tagit fram ett unikt verktyg för att i realtid skräddarsy, analysera och visualisera data. I verktyet är det
enkelt att göra jämförelser för att mäta vårdens kvalitet. I verktyget finns även stöd för uppföljning och förbättringsarbete.