Skip to main content

content

Skiss_1

Svenska neuroregister - kvalitetssäkrar och utvecklar neurosjukvården!

Svenska neuroregister är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att göra den neurologiska sjukvården likvärdig och högkvalitativ samt att säkerställa att behandlingsriktlinjer följs. 

Svenska neuroregister finns representerad i samtliga landsting och alla sjukhus där neurologisk vård bedrivs. Registret blir basen för de nya nationella riktlinjerna, öppna jämförelser och neurologisk forskning.

 

Instruktionsfilmer

Se våra instruktionsfilmer på Svenska neuroregisters Youtubekanal >>
 

  
Visualiserings- och Analysplattform (VAP)

Svenska neuroregister har tagit fram ett unikt verktyg för att visualisera och analysera data, Visualiserings- och Analysplattform, VAP. Data presenteras, visualiseras och analyseras i realtid på ett lättanvänt sätt. I verktyget är det enkelt att göra jämförelser för att mäta vårdens kvalitet och instrumentet används som stöd vid uppföljning och förbättringsarbete.
Läs mer om VAP

Patientens Egen Registrering (PER)

PER står för Patientens Egen Registrering och innebär att patienten svarar på frågor om sin hälsa och livssituation via internet innan de träffar sin läkare eller sjuksköterska på mottagningen. Frågorna handlar om vardagligt liv och livskvalitet. Ger mer delaktighet i sin egen vård och möjlighet till visuell återkoppling. Läs mer om Patientportal (PER)
Logga in till PER här >>