Årsrapporter / Verksamhetsberättelser

Årsrapporter / Verksamhetsberättelser

Årsrapporten (10 delregister) redovisar bland annat anslutning, täcknings- och rapporteringsgrad, datakvalitet och utveckling av relevanta kvalitetsindikatorer. Rapporten beskriver även effekten av registrets insatser i vården och prioriterade utvecklingsområden för registret. Trender och förändringar redovisas för de sjukdomar/delregister som har nationella riktlinjer.

Svenska neuroregister Årsrapport 2022 (pdf, 12,25 MB)

Intervju med registerhållare Jan Hillert om MS årsrapport 2019

Verksamhetsberättelsen (10 delregister) innehåller bland annat information om styrgrupp/arbetsgrupper, variabler, utdata och rapporter. Berättelsen redovisar även beviljade datautlämnaden för forskning och forskningsaktiviteter under året, vetenskapliga publikationer samt ekonomisk redovisning.

Svenska neuroregister Verksamhetsberättelse 2023 (pdf, 1,7MB)

Om du söker en äldre årsrapport eller verksamhetsberättelse är du välkommen att kontakta oss på info@neuroreg.se