Årsrapport Multipel skleros

Årsrapport multipel skleros

Årsrapport multipel skleros

Multipel sklerosregistrets årsrapport för 2021 redovisar bland annat vilka parametrar som registreras i registret, täcknings- och rapporteringsgrad, datakvalitet och utveckling av relevanta kvalitetsindikatorer. Rapporten beskriver även effekten av registrets insatser i vården och prioriterade utvecklingsområden för registret.

Multipel skleros årsrapport 2021 (pdf, 4,1 MB).

Intervju med registerhållare Jan Hillert om MS årsrapport 2019

Hela Svenska neuroregisters årsrapport med alla 10 delregister finns på sidan dokument.
Välkommen att kontakta oss på info@neuroreg.se om du söker en äldre årsrapport.