Årsrapport Parkinsons sjukdom

Årsrapport Parkinsons sjukdom

Årsrapport Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdomsregistrets årsrapport för 2021 redovisar bland annat vilka parametrar som registreras i registret, täcknings- och rapporteringsgrad, datakvalitet och utveckling av relevanta kvalitetsindikatorer. Rapporten beskriver även effekten av registrets insatser i vården och prioriterade utvecklingsområden för registret.

Parkinsons sjukdom årsrapport 2021 (pdf, 5,6 MB).


Hela Svenska neuroregisters årsrapport med alla 10 delregister finns på sidan dokument.
Välkommen att kontakta oss på info@neuroreg.se om du söker en äldre årsrapport.