Inflammatorisk polyneuropati - Årsrapport

Årsrapport inflammatorisk polyneuropatiregistret

Årsrapport inflammatorisk polyneuropatiregistret

Inflammatorisk polyneuropatiregistrets  årsrapport för 2021 redovisar bland annat vilka parametrar som registreras i registret, täcknings- och rapporteringsgrad, datakvalitet och utveckling av relevanta kvalitetsindikatorer. Rapporten beskriver även effekten av registrets insatser i vården och prioriterade utvecklingsområden för registret.

Inflammatorisk polyneuropati årsrapport 2021 (pdf, 1,6 MB).

Hela Svenska neuroregisters årsrapport med alla 10 delregister finns på sidan dokument.
Välkommen att kontakta oss på info@neuroreg.se om du söker en äldre årsrapport.