Om Multipel skleros

Om MS-registret

Om MS-registret

I MS-registret registreras patienter med diagnoserna Multipel skleros, MS och Neuromyelitis optica, NMO-spektrumtillstånd.

1177 Vårdguiden har mer information om Multipel skleros.

NMO-spektrumtillstånd, finns beskriven på Socialstyrelsens hemsida

Bakgrund

Ett nationellt samarbete kring registrering av patienter med MS inleddes i mitten av 1990-talet och Svenska MS registret lanserades officiellt år 2000 då MS-registret för första gången fick pengar från Socialstyrelsen. År 2004 blev registret webbaserat.

MS-registret har sedan dess utvecklats vad gäller funktionalitet, täckningsgrad, datatäthet och datakvalitet, avancerade utdatafunktioner , patientportal för rapportering och direkt tillgång till registerdata.

MS-registret idag

Svenska MS-registret är fortfarande det största och mest utvecklade delregistret med en täckningsgrad på över 80 % och drygt 18.000 aktiva patienter registrerade. Alla län och alla vårdenheter som erbjuder neurologisk specialistvård är representerade och rapporterar i MS-registerarbetet. Vårt mål är att alla MS-patienter ska erbjudas inklusion i MS-registret. Resultat är tillgängliga online i realtid för vårdgivare, för patienter/anhöriga för att möta informationsbehovet när det gäller behandling och för beslutsfattare i ledning och verksamhetsutveckling av hälso- och sjukvården.
MS-registret visar också i realtid deltagande klinikers resultat för de indikatorer som är kopplade till Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för MS. MS-registret rapporterar också data till Vården i siffror.

Här kan du se en animerad film hur MS-registret ökat sin täckningsgrad sedan starten 1998 >> klicka här

Variabler som följs i Svenska neuroregister - Multipel skleros

 • Basdata
 • Besök
 • Neurologisk skattningsskala EDSS
 • Debut och diagnos
 • Behandling
 • Skov
 • Magnetkameraundersökningar
 • Laboratorieanalyser
 • Body Mass Index, BMI
 • Cerebrospinalvätska
 • Funktionsskalor
 • Livskvalitet
 • Arbetsförmåga
 • Rehabilitering


Mer information om variabler i MS-registret
 

Tre olika patientöversikter

Patientöversikt Graf MS-demopatient i registret (Longitudinell utveckling) 

Patientöversikt i MSSS matris (Longitudinell data med Europeisk referensgrupp ca 10 000 pat)

MSSS

 

Patientöversikt Funktionsklocka (Tvärsnitt med senaste patientuppgifter mot matchade MS-patienter i registret. Patient med sämre förlopp till vänster och patient med bättre förlopp till höger).

Funktionsklocka