Sökbegrepp/variabellista Multipel skleros

Multipel skleros - Sökbegrepp, Variabellista, Dokument

Multipel skleros - Sökbegrepp, Variabellista, Dokument

Sökbegrepp / Variabellista

Variabellista
I registret finns olika sökbegrepp för att hitta och sammanställa uppgifter. Vilka sökbegrepp som finns kan du se i variabellistan.

Variabellista för MS-registret (pdf, 825kB)

Variabellista för NMO (pdf, 550kB)

Dokument

Nationella riktlinjer för MS och kvalitetssäkring av MS-vården

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom.

Kvalitetssäkring av MS-vården (pdf, 150 kB)

MS-sällskapets hjälpdokument

MS-sällskapets metodbok

Hjälpdokument för MS-diagnos McDonalds kriterierna reviderade 2017 (pdf, 759 kB)

Handledning för att bedöma EDSS från Svenska MS-sällskapet (pdf 909 kB)

Konsensusdokument EDSS-formulär (pdf 223 kB)

Funktionsskalor – EDSS och MSFC (pdf 145 kB) 

Progression MS- Definitioner (pdf, 103kB) - Hjälpdokument

Manual MS-kollen (pdf, 514kB)

 

Patientbroschyrer

Broschyr om Patientens Egen Registrering (PER) (pdf, 516 kB)

Broschyr om Visualiserings- och Analysplattform (VAP) (pdf, 548)

 

MS-registrets foldrar

Arbeta effektivt i MS-registret (pdf, 1963 kB)

MS-registrets utdatatjänster (pdf, 2247Kb)

Swedish MS Registry- For quality of care and research (pdf, 842 Kb)

 

Provtagningsremisser

ADA Lab-remiss natalizumab (Sve) (pdf, 95 kB)

ADA Lab-remiss Interferon-beta (Sve) (pdf, 94 kB)

ADA Lab-remiss rituximab (Sve) (pdf, 95 kB)

ADA Lab refferal form natalizumab (Eng) (pdf, 131 kB)

ADA Lab refferal form Interferon-beta (Eng) (pdf, 163 kB)

ADA Lab referral form rituximab (Eng) (pdf, 154 kB)