Sökbegrepp/variabellista Multipel skleros

Multipel skleros - Sökbegrepp, Variabelförteckning, Dokument

Multipel skleros - Sökbegrepp, Variabelförteckning, Dokument

Sökbegrepp / Variabelförteckning

Uppgifter vi samlar in om dig som patient
I registret finns olika sökbegrepp för att hitta och sammanställa uppgifter. Vilka sökbegrepp som finns kan du se här:

MS-registret (pdf, 825kB)

NMO (pdf, 550kB)

Variabelförteckning
Variabelförteckning/metadatafil är en mer utförlig förteckning över variablerna som kan användas vid till exempel forskning. Du som är vårdpersonal och använder registret har även möjlighet att exportera en metadatafil i realtid direkt från registret. När du är inloggad hittar du metadatafilen när du väljer aktuellt delregister under rubriken Rapportgenerator. 

Variabelförteckning MS (xls, 62kB)

Variabelförteckning MNO (xls, 24kB)

Dokument

Nationella riktlinjer för MS och kvalitetssäkring av MS-vården

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom.

Socialstyrelsen gjorde en mindre översyn av riktlinjernas rekommendationer 2022, för att säkerställa att de är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Huvudrapporten och alla bilagor är uppdaterade, och alla dokument på Socialstyrelsens hemsida är gällande. (November, 2022)

Kvalitetssäkring av MS-vården (pdf, 150 kB)

MS-sällskapets hjälpdokument

MS-sällskapets metodbok

Hjälpdokument för MS-diagnos McDonalds kriterierna reviderade 2017 (pdf, 759 kB)

Handledning för att bedöma EDSS från Svenska MS-sällskapet (pdf 909 kB)

Konsensusdokument EDSS-formulär (pdf 223 kB)

Funktionsskalor – EDSS och MSFC (pdf 145 kB) 

Progression MS- Definitioner (pdf, 103kB) - Hjälpdokument

Manual MS-kollen (pdf, 514kB)

 

Patientbroschyrer

Broschyr om Patientens Egen Registrering (PER) (pdf, 516 kB)

Broschyr om Visualiserings- och Analysplattform (VAP) (pdf, 548)

 

MS-registrets foldrar

Arbeta effektivt i MS-registret (pdf, 1963 kB)

MS-registrets utdatatjänster (pdf, 2247Kb)

Swedish MS Registry- For quality of care and research (pdf, 842 Kb)

 

Nedläggning av tester för NAb/ADA

För er som behandlar MS patienter med biologiska läkemedel har vi sedan 2003 kunnat erbjuda tester för neutraliserade anti-läkemedelsantikroppar (anti-drug antibodies, ADA, tidigare NAb) mot IFNβ via ADA-lab. på Centrum för Molekylärmedicin vid Karolinska Institutet (ADA-lab. CMM/KI) och därefter också för natalizumab och rituximab. Vi kommer från och med juni 2022 tyvärr inte längre kunna erbjuda de här tjänsterna.

Mer detaljerad information och alternativ till NAb/ADA-provtagningen finner du i Nedläggning av ADA lab juni 2022 (pdf, 107kB)