Inflammatorisk polyneuropati - ​Patientportal med Patientens Egen Registrering (PER)

Patientportal med Patientens Egen Registrering (PER)

Patientportal med Patientens Egen Registrering (PER)

Patientens Egen Registrering (PER) är en internettjänst där patienter i Svenska neuroregister kan fylla i olika skalor om sitt tillstånd för att bidra med data till vården.

Nu finns möjlighet att registrera i Patientens Egen Registrering (PER) för inflammatorisk polyneuropati.
 

Börja rapportera in data hemifrån

För att komma igång och registrera i PER måste du  finnas registrerad i Svenska neuroregister. Hör av dig till din sjuksköterska eller läkare som registrerar dig och anger din e-post och mobilnummer under Redigera basdata/Redigera patientprofil i registret för att kunna ta emot lösenord. Du kan även logga in med hjälp av BankID om du redan finns registrerad i Svenska neuroregister.

Logga in i PER
 

Rapportera data på klinik före mottagningsbesöket

Du kan rapportera in i PER på din mottagning via en dator eller läsplatta om de har tillgång till det. Vårdpersonal som är användare av Svenska neuroregister kan logga in i PER som Vårdgivare via hemsidan med sin vanliga registerinloggning. Det räcker då för patienterna att ange sitt personnummer, men de måste finnas registrerade i Svenska neuroregister.

Mer information

Patientinformation om hur man loggar in i PER (pdf, 83 kB) 

Broschyr om Patientens Egen Registrering (PER) (pdf, 969 kB)

 

Följande skalor finns som Patientens Egen Registrering (PER) 

  • Livskvalitet - EQ-5D-5L
  • Funktionsskala inflammatorisk neuropati - INCAT
  • PASS
  • RODS-CIDP skalan
  • Häls och livskvalitet - Rand-36