Patientens Egen Registrering (PER) Svår neurovaskulär huvudvärk

Patientens Egen Registrering (PER)

Patientens Egen Registrering (PER)

Patientens Egen Registrering (PER) är en internettjänst i Svenska Neuroregister, där du inför nästa besök kan fylla i information om hur du mår. Genom att fylla i skalorna blir du mer delaktig din behandling och kan också bidra till att kvalitetssäkra och förbättra vården. En återkoppling i form av en översiktsrapport över din sjukdom och behandling fås direkt i systemet.

Börja rapportera in data hemifrån

För att komma igång att registrera i PER måste du finnas registrerad i Svenska
neuroregister, det är din vårdgivare som registrerar dig för första gången i registret. Hör av dig till din sjuksköterska eller läkare som registrerar dig och anger din e-post och/eller mobilnummer under Redigera basdata/Redigera patientprofil i registret för att kunna ta emot lösenord. Du kan även logga in med hjälp av BankID om du redan finns registrerad i Svenska neuroregister.

Logga in i PER

Rapportera data på klinik före mottagningsbesöket

Rapportering in i PER kan även ske direkt på mottagningen via en dator eller läsplatta om mottagningen har tillgång till det. Vårdpersonal som är användare av Svenska neuroregister loggar in i PER som Vårdgivare via hemsidan med sin vanliga registerinloggning. Det räcker då för patienterna att ange sitt personnummer, men de måste finnas registrerade i Svenska neuroregister.

Mer information

Patientinformation om hur man loggar in i PER (pdf, 83 kB)

Enkel beskrivning om hur du som patient rapporterar i PER (pdf, 170 kB)

Utförlig beskrivning hur du som patient rapporterar i PER (pdf, 118 kB) 

Broschyr om Patientens Egen Registrering (PER) (pdf, 969 kB)


Följande skalor finns som Patientens Egen Registrering (PER) för kronisk migrän eller Horton

  • Livskvalitet - EQ-5D-5L
  • HIT-6
  • MIDAS
  • sömnskala
  • psykiskt mående