Patientens Egen Registrering (PER) Motorneuronsjukdom

Patientens Egen Registrering (PER)

Patientens Egen Registrering (PER)

Patientens Egen Registrering (PER) är en internettjänst i Svenska Neuroregister, där du inför nästa besök kan fylla i information om hur du mår. Genom att fylla i skalorna blir du mer delaktig din behandling och kan också bidra till att kvalitetssäkra och förbättra vården. En återkoppling i form av en översiktsrapport över din sjukdom och behandling fås direkt i systemet.

Börja rapportera in data hemifrån

För att komma igång och registrera i PER måste du finnas med i Svenska neuroregister. Hör av dig till din sjuksköterska eller läkare som inkluderar dig och anger din e-post och/eller mobilnummer under Redigera basdata/Redigera patientprofil i registret för att kunna ta emot lösenord. Du kan även logga in med hjälp av BankID om du redan finns registrerad i Svenska neuroregister.


Logga in i PER


Rapportera data på klinik före mottagningsbesöket

Rapportering in i PER kan även ske direkt på mottagningen via en dator eller läsplatta om mottagningen har tillgång till det. Vårdpersonal som är användare av Svenska neuroregister loggar in i PER som Vårdgivare via hemsidan med sin vanliga registerinloggning. Det räcker då för patienterna att ange sitt personnummer, men de måste finnas registrerade i Svenska neuroregister.

Mer information

Patientinformation om hur man loggar in i PER (pdf, 83 kB)

Broschyr om Patientens Egen Registrering (PER) (pdf, 969 kB)

 

Följande skalor finns som Patientens Egen Registrering (PER) 

  • Livskvalitet - EQ-5D-5L
  • Psykiskt måeende - HAD
  • Kroppsfunktion - ALSFRS-R 
  • Smärta (fråga om var och hur mycket smärta)
  • Hälsa - LISAT 
  • Svalgfunktion - ÄT-10
  • Sinnesstämning - ADF 
  • Egenmedicinering
  • Vikt