Kvalitetsutveckling & Förbättringsarbete

Kvalitetsutveckling & Förbättringsarbete

På Vårdgivarguiden, Region Stockholms webbplats för vårdgivare, finns verktyg som kan användas i arbetet med att förbättra verksamheter och i utveckling av patientsamverkan.

Verktyg för förbättringsarbete och patientsamverkan på Vårdgivarguiden