Huvudvärk - Länkar

Huvudvärk - Länkar

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Vi finns för att ge information, stöd och framtidstro (Neuro eller Neuroförbundet hette före 2014 Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR).

Huvudvärksförbundet - Driver frågor som rör personer med migrän, Hortons huvudvärk och annan svår huvudvärk. huvudvarksforbundet.se

Karolinska Institutets webbplats - Instutionen för klinisk neurovetenskap ki.se