Registrera i Patientens Egen Registrering, PER

Registrera i Patientens Egen Registrering, PER

Registrera i Patientens Egen Registrering, PER

PER är en tjänst där du själv som patient registrerar dina uppgifter om din hälsa. Genom att använda PER blir du mer delaktig i din vård och får en förbättrad översikt över ditt sjukdomsförlopp och din behandling. Du kan läsa mer om PER i separat broschyr från Svenska neuroregister eller på patientportal-per

Vi har även tagit fram en film för dig som patient hur du gör för att skapa dina registreringar i PER 


Dina PER-registreringar ger oss viktig information och vi önskar därför att du fyller i PER några dagar innan ditt återbesök hos din vårdgivare.

Logga in och registrera i PER 

För att kunna registrera i PER behöver du vara registrerad i Svenska Neuroregister och logga in med Mobilt BankID. Om du inte är registrerad eller inte har Mobilt BankID, kan du kontakta personalen på din vårdenhet. Det går då bra att logga in med engångskod som skickas med SMS till din mobiltelefon och/eller till din angivna e-postadress.

Manual för hur du registrerar dina uppgifter i PER (pdf, 170 kB)

Broschyr om Patientens Egen Registrering (PER) (pdf, 969 kB)

Följande skalor finns som Patientens Egen Registrering (PER)