Parkinson - Länkar

Parkinson - Länkar

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Vi finns för att ge information, stöd och framtidstro (Neuro eller Neuroförbundet hette före 2014 Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR). Mer information om Parkinsons sjukdom på NEURO webbplats.

Parkinsonförbundet - förbundet finns representerat i hela landet och verkar för att förbättra förhållandena för parkinsonsjuka och personer med parkinsonliknande sjukdomar och deras anhöriga. 

Parkinsonguiden - webbplatsen är till för dig som har Parkinsons sjukdom eller är anhörig. Även du som arbetar inom vården har nytta av Parkinsonguiden. Här kan du få svar på alla dina frågor, få ny kunskap och hitta vägar till stöd. 

Swemodis - The Swedish Movement Disorder Society (SWEMODIS) är en ideell förening som har målsättningen att öka intresset för Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar samt att förbättra möjligheterna till forskning, klinisk behandling och utbildning av forskare och läkare. 

Skånes univeritetssjukhus Svenska Parkinsonakademien - En unik interaktion mellan grundforskning och klinisk forskning där man sammanför lovande unga forskare (läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter) och ger dem ett avancerat forskningsprogram både inom grund- och klinisk forskning. 

Regionalt biobankscentrum, Södra sjukvårdsområde - har hand om frågor som rör insamling, förvaring och användning av prover som sparas i biobanker inom Södra sjukvårdsregionen. 

MultiPark - har som målsättning att radikalt förbättra livet för patienter som lider av Parkinsons sjukdom och relaterade neurodegenerativa åkommor. Forskningsområdet bygger på ett samarbete mellan Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus i Lund och Göteborgs universitet.