Tillgänglighetsredogörelse för neuroreg.se

Tillgänglighetsredogörelse för neuroreg.se

Det här är Svenska neuroregisters webbplats. Denna sida beskriver hur neuroreg.se uppfyller krav enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister tilll oss så vi kan åtgärda dem.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av så många användargrupper som möjligt, oavsett funktionsvariationer och oberoende av vilka hjälpmedel som används.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Svenska neuroregisters webbplats som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss. Skicka e-post till info@neuroreg.se

Svarstiden är normalt 1–5 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Skicka e-post till info@neuroreg.se

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning som är tillsynsmyndighet för lagen om tillgänglighet till digital service.

Tillgänglighet på webbplatsen

Den här webbplatsen uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi jobbar fortlöpande med att förbättra den.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 

De här bristerna i tillgänglighetsdirektivet känner vi till idag:

  • Tabeller övrig statistik är inte tillgänglighetsanpassade.
    Vi planerar att åtgärda problemen under hösten 2022.
  • PDF:er saknar i vissa fall bild- eller alt-texter
  • De flesta filmer på webbplatsen är textade men inte syntolkade.
    Vi arbetar med att filmer publicerade efter den 23 september 2020 kommer att textas och syntolkas.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppdaterat neuroreg.se till en ny hemsida hösten 2020 som är anpassad till tillgänglighetsdirektivet. Vi har också gjort en självskattning (intern testning) av tillgängligheten på neuroreg.se.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2021-10-01

Kontakt

E-post: info@neuroreg.se