Publikationer Multipel skleros

Länkar

Länkar

Neuro - är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Vi finns för att ge information, stöd och framtidstro (Neuro eller Neuroförbundet hette före 2014 Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR). Mer information om MS på NEURO webbplats.

Neuro Ung Med MS är en decentraliserad patientförening som möjliggör kunskapsutbyte, stöd och gemenskap mellan patienter med Multipel Skleros.

Svenska MS-sällskapet är en sammanslutning för aktiva eller tidigare aktiva yrkesutövande personer i sjukvården eller till sjukvården nära ansluten verksamhet, samt för forskare som har intresse av sjukdomen Multipel Skleros.

MS fonden skapades för att förbättra situationen för dem som insjuknat i MS genom att verka inom de tre områdena rehabilitering, forskning och kunskap.

Socialstyrelsen Nationella riktlinjer MS och Parkinson 2016.

MS-forskningsfonden bildades 2009 på initiativ av Svenska MS Sällskapet. Fonden har som ändamål att främja och initiera vetenskaplig MS-forskning men kan också komma att stödja utvecklingsprojekt inom vård.

MedlinePlus, Multipel sclerosis.

Multiple Sclerosis International Federation, MSIF

Atlas of MS

1177 Vårdguiden- information om MS

Socialstyrelsen- information om Neuromyelitis optica, NMO

Fler länkar hittar du under Svenska neuroregister>Om oss>Länkar