Länkar

Länkar

Patientförening för hydrocefaluspatienter

Det har startat en ny patientförening för hydrocefaluspatienter,
Föreningen Normaltryckshydrocefalus för patienter och anhöriga i Sverige