Byte av CPUA

Byte av CPUA

Byte av Centralt personuppgiftsansvar (CPUA)

Nationellt kvalitetsregister för epilepsikirurgi (SNESUR) byter centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA)

Alla nationella och regionala kvalitetsregister ska ha en myndighet inom hälso- och sjukvården som ansvarar för personuppgiftshanteringen i registret. Eftersom kvalitetsregister
innehåller uppgifter om patienter och deras hälsa är informationssäkerhet samt behörighets- och åtkomstkontroll centralt. Detta ansvar kallas centralt personuppgiftsansvar (CPUA).
Nationellt kvalitetsregister för epilepsikirurgi byter nu centralt personuppgiftsansvarig myndighet. Hittills har Västra Götalandsregionen varit CPUA, men nu övergår ansvaret till Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer om CPUA på kvalitetsregister.se: Centralt personuppgiftsansvar (CPUA) | Kvalitetsregister | SKR

Ändamålet med kvalitetsregistret förändras inte och som patient har du alltid rätt att motsätta dig registrering, rätt att när som helst få uppgifter om dig själv utplånade ur registret samt rätt att ta del av uppgifter. I dessa fall skall du fortsättningsvis vända dig till Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, alternativt använda blanketterna på Svenska neuroregisters hemsida neuroreg.se, https://neuroreg.se/dokument/dokument-for-patienter/

Kontaktinformation:
Svenska neuroregister
Att: Eva-Carin Jacobsson
Mottagning Neuro Huddinge R52-54
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
14186 Stockholm
Tel: 08-524 832 29
E-post: info@neuroreg.se

Om du vill kontakta Dataskyddsombudet hos Karolinska Universitetssjukhuset:

Dataskyddsombudet, Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Solna,
E-post: dataskyddsombud.karolinska@regionstockholm.se.