Epilepsi - Länkar

Epilepsi - Länkar

Svenska epilepsiförbundet - driver frågor som rör personer med epilepsi och deras anhöriga

Svenska Epilepsisällskapet (SES) utgör den svenska grenen av International League AgainstEpilepsy (ILAE) och är en vetenskaplig sammanslutning. Majoriteten av medlemmarna är läkare och andra medlemmar med intresse för epilepsi, bl.a. psykologer, sjuksköterskor och kuratorer. 

1177 Vårdguiden Epilepsi - sjukdomar, undersökning, hitta vården. Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Epilepsifonden, syfte att långsiktigt bygga upp en fond för epilepsiforskning, med företräde för forskning rörande barn. Epilepsifonden vill främja och påskynda den vetenskapliga forskningen om epilepsi för att bl a hitta en bättre skräddarsydd behandling efter individens behov.

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Vi finns för att ge information, stöd och framtidstro (Neuro eller Neuroförbundet hette före 2014 Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR). Mer information om epilepsi på NEURO webbplats.

Karolinska Institutet webbplats - Forskning om epilepsi