Epilepsi Forskning

Epilepsi - Forskning

Epilepsi - Forskning

Forskningen rör främst säkrare behandling, bland annat av gravida kvinnor för att minska risken för fosterskador, och att hitta förklaringar till varför en del epilepsipatienter plötsligt dör under anfallet. Eftersom epilepsi är en heterogen sjukdom (skiljer sig mycket åt) bygger det på stora internationella samarbeten då forskningen kräver stora patientmaterial.

Mer information

Information om epilepsi och forskning på Karolinska Institutets webbplats