Links

Links

The patient association for patients with Hydrocephalus

An association for adult patients with Hydrocephalus has been started.

“The association Normal pressure hydrocephalus for patients and relatives in Sweden”

Föreningen Normaltryckshydrocefalus för patienter och anhöriga i Sverige