Skip to main content

Underdiagnoser

Hortons huvudvärk, Cluster headache

Mycket intensiv huvudvärk, som kan vara någon dag till timslånga, veckovisa upp till några månader, oftast någon gång per år. Går tydligt att skilja åt från andra huvudvärksformer. Attackerna kommer alltid från en och samma huvudhalva.


Paroxysmal hemikrani

Liknande symtom som vid Horton men drabbar ff.a. kvinnor. Attackerna är mellan 2 – 30 min långa och kan komma upp till 40 gånger per dygn! Attackerna ibland utlösta av nackrörelser.
 

SUNCT/SUNA

info kommer.....
 

Hemicrania continua

är en sällsynt form av huvudvärk som drabbar vuxna. Den kontinuerliga värken är ensidig. Värken är måttlig till svår. Ibland börjar värken med attacker i Hortonliknande perioder.