Skip to main content

Länkar Narkolepsi

Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Neuroförbundet hette före 2014 Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR. neuroforbundet.se

Narkolepsiföreningen,  ​Föreningen är en intresseförening för de som drabbats av narkolepsi till följd av vaccination med Pandemrix. narkolepsiforeningen.se 

1177 Vårdguiden - 1177.se