Skip to main content

Länkar Multipel skleros

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Vi finns för att ge information, stöd och framtidstro. neuro.se
(Neuro eller Neuroförbundet hette före 2014 Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR)
 

Svenska MS-sällskapet är en sammanslutning för aktiva eller tidigare aktiva yrkesutövande personer i sjukvården eller till sjukvården nära ansluten verksamhet, samt för forskare som har intresse av sjukdomen Multipel Skleros.mssallskapet.se 

MS fonden skapades för att förbättra situationen för dem som insjuknat i MS genom att verka inom de tre områdena rehabilitering, forskning och kunskap. msfonden.se

Socialstyrelsen Nationella riktlinjer MS och Parkinson 2016 socialstyrelsen.se

MedlinePlus, Multipel sclerosis MedlinePlus

Carmona AB, Systemleverantör. carmona.se
 
Multiple Sclerosis International Federation - MSIF
msif.org   
Atlas of MS