Skip to main content

Länkar

Karolinska Universitetssjukhuset, 
central personuppgiftsansvarig (CPUA), karolinska.se

Nationella kvalitetsregister, kvalitetsregister.se
är den centrala svenska webbplatsen om nationella kvalitetsregister. Här finns en förteckning över alla nationella kvalitetsregister som får medel, information om hur man söker pengar, information om organisation på det nationella planet med mera.

Neuroförbundet (f.d. NHR) Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi  neuroforbundet.se
 
Viktiga resurser för personer med funktionsnedsättningar konsument.se/funktionsnedsattningar/ 

QRC Stockholm, qrcstockholm.se
Registercentrum QRC Stockholm har ett nationellt och regionalt uppdrag och är ett av flera registercentra i Sverige som stödjer utvecklingen av nationella kvalitetsregister. Styrgrupen för Nationella Kvalitetsregister har fastställt registercentras uppdrag.

Carmona, IT-leverantör Carmona.se

Socialstyrelsen Nationella riktlinjer MS och Parkinson 2016 socialstyrelsen.se

 
För sjukdomsspecifika länkar och samarbetspartners var god se under respektive sjukdomsflik. Epilepsi, Inflammatorisk polyneuropati, Motorneuronsjukdom, Multipel skleros, Myastenia gravis, Narkolepsi, Parkinsons sjukdom, Svår neurovaskulär huvudvärk.