Skip to main content

Länkar Inflammatorisk polyneuropati

Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Neuroförbundet hette före 2014 Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR. neuroforbundet.se 

GBS-StödgruppenMan kan nå andra patienter med CIDP i Sverige genom svenska webbplatsen för Guillain-Barré Stöd-gruppen, gbssverige.com

SNEMA består av en grupp neurologer och neurofysiologer med specialintresse för neuromuskulära sjukdomar. snema.se