Skip to main content

Länkar Inflammatorisk polyneuropati

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Vi finns för att ge information, stöd och framtidstro. neuro.se
(Neuro eller Neuroförbundet hette före 2014 Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR)

GBS-StödgruppenMan kan nå andra patienter med CIDP i Sverige genom svenska webbplatsen för Guillain-Barré Stöd-gruppen, gbssverige.com

SNEMA består av en grupp neurologer och neurofysiologer med specialintresse för neuromuskulära sjukdomar. snema.se