Skip to main content

Länkar Epilepsi

Svenska epilepsi förbundet - driver frågor som rör personer med epilepsi och deras anhöriga, epilepsi.se 

Svenska Epilepsisällskapet (SES) utgör den svenska grenen av International League AgainstEpilepsy (ILAE) och är en vetenskaplig sammanslutning. Majoriteten av medlemmarna är läkare och andra medlemmar med intresse för epilepsi, bl.a. psykologer, sjuksköterskor och kuratorer. epilepsisallskapet.se

1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökning, hitta vården.Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård1177.se

Hjärnfonden, Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar, hjarnfonden.se

Karolinska Institutet - Forskning, ki.se