Utvidgning av epilepsiregistret

Utvidgning av epilepsiregistret

Ett arbete har påbörjats med att utvidga Svenska neuroregisters delregister epilepsi med Barnepilepsiregistret BEpQ. På så vis kommer alla patienter med epilepsi återfinnas i ett och samma register oberoende av ålder.

I samband med detta kommer Nationellt kvalitetsregister för Svenska Barnepilepsiregistret (BEpQ) byta centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA) från Region Jönköping till Karolinska Universitetssjukhuset. Mer information om CPUA-bytet.