Utveckling av epilepsiregistret

Utveckling av epilepsiregistret

För närvarande pågår ett arbete med att utveckla en påminnelsefunktion för ifyllande av, hos den specifika patienten, ej ännu ifyllda indikatorer för nationella riktlinjer för epilepsi. När detta arbete är färdigställt kommer vi gå vidare med utveckling av en Visualiserings- och analysplattform (VAP) för indikatorerna.