Utvidgning av epilepsiregistret

Utvidgning av epilepsiregistret

Ett arbete har påbörjats med att inkludera även barn i Svenska neuroregisters delregister epilepsi då Barnepilepsiregistret (BEpQ) upphör. På så vis kommer alla patienter med epilepsi återfinnas i ett och samma register oberoende av ålder.