Skip to main content

Nyheter

Covid-19-infektion och Svenska MS-registret 19/5 2020

Svenska MS-registret deltar i ett internationellt samarbete för att snabbt kunna identifiera eventuella risker med läkemedelsbehandling av MS.

74 svenska MS-patienter med Covid-19 har hittills rapporterats varav 16 har behövt sjukhusvård inklusive 8 som har behövt intensivvård. 

Eftersom antalet patienter är litet går det inte att dra några slutsatser om risker kopplade till någon MS-behandling och därför är det viktigt med internationellt samarbete.

Våra data i nuläget talar för att:

  • Risken för allvarlig Covid-19 vid MS är mycket låg – i Sverige är det mindre än en av 1000 MS-patienter som hittills har behövt sjukhusvård pga denna infektion.
  • Det går i nuläget dock inte att utesluta att immundämpande läkemedel vid MS kan medföra en ökad risk för allvarlig Covid-19, möjligen är risken 1 på 500 att behöva sjukhusvård, men detta är osäkra resultat som är baserade på ett litet antal händelser. 

Sammanfattningsvis är det mycket viktigt att fortsätta att samla in data och att rapportera fall med misstänkt eller konstaterad Covid-19 till MS-registret liksom att uppmuntra våra MS-patienter att kontakta sin vårdgivare om de skulle drabbas av Covid-19.

Uppdaterad information utlovas.

Stockholm, 2020-05-20

2020-05-20

Nyhetsbrev maj 2020

Nyhetsbrev maj-2020(1).docx

2020-05-18

Nya EDSS-dokument

MS-sällskapet har nyligen uppdaterat sina Konsensusdokument för EDSS.
Den nya EDSS-handledning innehåller en utbildnings-modul med instruktionsfilmer i neurostatus och bedömning av EDSS. EDSS formulär innehåller en uppdaterad bedömningsmall samt beräkning av EDSS. Ni finner dessa under Dokument längre ner på  högersidan.
MS-registret har också uppdaterats enligt de nya dokumenten.

2019-12-15

Ny modul- Fysisk aktivitet

Rehabutskottet har länge arbetat med att implementera en modul om Fysisk aktivitet i MS-registret och nu är den här!
Allmänna rekommendationer kring fysisk aktivitet gäller även de som lever med MS. Frågorna bygger på rekommendationer om fysisk aktivitet som är framtagna av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) och är antagna av Svenska Läkaresällskapet 2011, för mer information se FYSS.se.
Frågorna för fysisk aktivitet finns också implementerade i Patientens Egen Registrering (PER).

2019-12-15

PER-inlogg via Bank-ID och skalan EQ-5D

Nu är det möjligt at logga in till Patientens Egen Registrering (PER) via Bank-ID. Inloggningen startar som vanligt via www.neuroreg.se under "Logga in" uppe i högra hörnet.

Livskvalitet-skalan EQ-5D för jämförelser mellan olika sjukdomsgrupper finns nu också som elektronisk skala i PER.

2017-08-29

Ändringar angående EDSS och MRI i registret

Nyheter i MS-registret
Vi vill med detta mail informera om en viktig uppdatering av SMSreg som vi hoppas ni skall ha nytta av.

- EDSS: För att underlätta införandet av korrekt EDSS-värde har vi adderat en EDSS kalkylator som man når via en knapp i besöksdialog-rutan, alldeles bredvid där man fyller i EDSS-värdet under ett besök. Genom att fylla i förflyttningsförmåga samt alla FS-värden räknar kalkylatorn ut rätt EDSS-värde. Uträkningen bygger på den tolkning av EDSS som görs via Neurostatus, vilket de flesta av er är bekanta med. Vid varje FS finns ett frågetecken, som vid klick visar de olika graderna för varje EDSS. För FS cerebrala funktioner finns ett par olika tolkningar av EDSS som värderar förekomst av MS-fatigue olika. Utifrån en arbetsgrupp från SMSregs styrgrupp och Svenska MS-sällskapet har vi valt att ansluta oss till tolkningen att fatigue är poäng-givande både i FS cerebrala funktioner och i sammanräkningen av totala EDSS. I sammanräkningen används även korrigerade värden för "visus" och "blåsa/tarm” så som det är föreskrivet i Neurostatus.
 
Vårt svenska ”Konsensus EDSS status” finns även sammanfattat i en statusschablon som man hittar inne i ”EDSS kalkylatorn” samt ett hjälpdokument för att beräkna EDSS ur FS om man behöver göra det för hand.
 
Passar även på att informera om ytterligare ett par viktiga uppdateringar:
 
- MR-modulen: Man väljer nu själv om undersökningen genomförts med kontrast eftersom det inte alltid görs numera. Det går också att skriva in referensdatum för jämförelse med tidigare undersökning för hjärna och ryggmärg separat.
 
- PER: Man kan nu logga in med mobilt BankID vilket underlättar avsevärt om man loggar in hemifrån. Man når detta via Neuroreg:s hemsida under ”Logga in”-menyn
 
- EQ5D: Nu finns denna skala i digital form via PER. Man väljer den genom att klicka för ”Livskvalitet” bland PER-skalorna

/ Styrgruppen för MS-registret via Anders Svenningsson

2017-08-29

Nya antikroppstester för Mabthera/Rituximab via Nab-lab

Information från Nab-lab om att antikroppstester för ADA mot Rituximab nu är tillgängliga. Remiss för detta bifogas.
Läs mer på länkarna nedan.

Informationsbrev om antikroppsprover för Mabthera/Rituximab

Remissmall ADA Mabthera/Rituximab

2016-12-05

PROM-dag om sjukdomsspecifika frågeformulär 15 september 2016

Svenska neuroregister deltog på PROM-seminarie nr. 5 om Sjukdomsspecifika frågeformulär den 15 september i Stockholm. Karin Lycke och Eva Helmersson berättare och visade mer om Patientportalen, Patientens Egen Registrering (PER) och det nya utvecklingsprojektet NEUROQOL via ITEM-bank för att utveckla ännu bättre formulär via datorstöd i framtiden.

Presentationen som PDF

Mer om PROM-dagen 15 september 2016

Mer om ITEM-bank och NEUROQOL

 

2016-09-27

Svenska neuroregister på ECTRIMS i London 2016

Flera postrar och presentationer baserade på Svenska neuroregister visades vid MS-konferensen ECTRIMS i London i september 2016. Bland postrarna märks Leszek Stawiarz om System för realtid monitorering av MS-immunterapimönster med hjälp av VAP och John Chaplins om Nya datoriserade formulär via ITEM banking och NEUROQOL.

ECTRIMS-2016_Leszek_Andrius (002)

Postrarna finns här

2016-09-20

Svenska neuroregister representerade på ECTRIMS i Barcelona 2015

Data ur Svenska neuroregister presenterades av flertalet på MS-kongressen ECTRIMS i Barcelona i oktober 2015.
Group ECTRIMS 2015

2015-12-21

Sköterskebesök går att registrera

Nu går det att registrera separata Sköterskebesök under "Nytt besök" i registret. Under rubriken "Besökstyp" går det att välja mellan Läkarbesök och Sköterskebesök. 
Vi hoppas att det underlättar verksamheten och klinikarbetet.

2015-09-23

Film från föreläsning World MS Day 2015

Vad lär vi oss om MS av kvalitetsregister och forskning?
Nu finns föreläsningen om Svenska neuroregister-MS med registerhållare Jan Hillert från World MS Day den 27 maj 2015 att titta på via Dagens Patient.
Läs mer och titta på föredraget här 

20150527_100742

2015-08-31

Uppdateringar i MS-registret - Ny graviditetsmodul, Plegridy och EDSS

  • Ny graviditetsmodul är införd i MSreg som en egen flik.
  • Plegridy är tillagd i läkemedelslistan.
  • EDSS kan läggas in separat via toppmenyn om det missats tidigare

2015-08-26

World MS Day 27 maj 2015

World MS Day 27 maj 2015, Egenregistrering inom MS. För program och anmälan klicka här >>


20150527_112453

Skärmklipp OEJ

2015-05-05

Neurologiveckan i Umeå 4-8 maj 2015

Svenska neuroregister på Neurologiveckan i Umeå 2015

Bild från Umeå

2015-05-04

Två Registerstudier med syftet att fånga upp kvinnor med MS diagnos som blir gravida samtidigt som de står på Gilenya- respektive Aubagio behandling.

Två Registerstudier med syftet att fånga upp kvinnor med MS diagnos som blir gravida samtidigt som de står på Gilenya- respektive Aubagio behandling.

2014-10-06

MS Statistik-VAP presenterad på konferens i Boston september 2014

Svenska neuroregister-Multipel Skleros presenterades på den internationella konferensen ACTRIMS-ECTRIMS i Boston i september 2014. Den nya statistk- och utdatarapportfunktionen VAP-Visualiserings- och analysplattformen demonstrerades.
Poster om VAP finns här

2014-09-15

MS–patienter hjälper sjukvården hemifrån med ny patientportal

Neurologi i Sverige nr 2 2014, MS–patienter hjälper sjukvården hemifrån med ny patientportal
 

2014-06-09

Registerbaserad studie visar på låg familjär risk för MS

Neurologi i Sverige nr 2 2014, Registerbaserad studie visar på låg familjär risk för MS

2014-06-09

World MS Day 28 maj 2014. Välkommen till föreläsning på Karolinska Institutet.

World MS Day 28 maj 2014 - lansering av ny webbaserad patientportal för MS. Läs mer om patientportalen under fliken Multipel skleros.
Se programmet här

Hitta hit

2014-05-12