Skip to main content

Länkar Svår neurovaskulär huvudvärk

Neuroförbundet - är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Neuroförbundet hette före 2014 Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR. neuroforbundet.se 

Huvudvärksförbundet - Driver frågor som rör personer med migrän, Hortons huvudvärk och annan svår huvudvärk. huvudvarksforbundet.se

Karolinska Institutet - Instutionen för klinisk neurovetenskap ki.se