Skip to main content

Länkar Myastenia gravis

Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Neuroförbundet hette före 2014 Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR. neuroforbundet.se 

SNEMA består av en grupp neurologer och neurofysiologer med specialintresse för neuromuskulära sjukdomar. snema.se