Skip to main content

Forskning och studier Multipel skleros

Forskning 

Patienter vars data registreras i MSreg informeras om att de kan komma att kontaktas för eventuellt deltagande i vetenskapliga studier. Därtill utförs forskning på data ur MSreg efter anonymisering, dvs när namn och personnummer tagits bort, under förutsättning att forskningen godkänts av Etikprövningsnämnd.  Alla projekt måste dessutom granskas och godkännas av Svenska MS-Sällskapets forskningsnämnd.

Hur MSreg bidrar till forskningen varierar från projekt till projekt. Somliga projekt grundas helt och hållet på data ur MSreg.  Andra projekt hämtar bara begränsad information ur MSreg, medan andra projekt använder MSreg för insamling av data under lång tid. 

I takt med att MSreg kommit att innehålla information om allt fler personer med MS har det också kommit att bli att viktigare i svensk MS-forskning. Vi bedömer att över 80 % av alla svenskar med MS finns registrerade, vilket tillåter forskning av hög kvalitet.

Mer än 100 vetenskapliga rapporter har helt eller delvis baserats på data ur MSreg. Detta gör MSreg till ett av den mest beforskade MS-registren i världen, och utvecklingen går mot allt intensivare forskning.

Svensk MS-forskning är bred och omfattande. Varje år publiceras över 100 artiklar om MS av svenska forskare. Projekten handlar om allt från riskfaktorer (arvsanlag, dvs gener och miljöfaktorer) till immunologiska studier, magnetkameraundersökningar, behandling, vårdvetenskap och socioekonomi.

Svensk MS-forskning är också internationellt framstående. Många av våra forskare leder eller deltar i internationella samarbeten och våra forskningsrapporter väcker allt mer intresse. En anledning till det är att MSreg och andra register gör det möjligt att studera data på hela befolkningen och inte bara på små grupper. Detta gör att forskningens resultat blir mer tillförlitliga.

Vi är övertygande om att svenska forskare, delvis med hjälp av information i MSreg, kommer att kunna fortsätta att bidra till kunskapsutvecklingen om MS lika framgångsrikt som hittills, och kanske ännu mer i framtiden!
 

Publikationer

Komplett publikationslista över vetenskapliga arbeten och artiklar med hjälp av Svenska neuroregister finns under Publikationer >>
 

Datauttag till forskning

Formulär för datauttag för forskare att fylla i >>


Forskningsnämnden för Multipel skleros

Nämnden har regional representation från samtliga universitetssjukhus:

Oluf Andersen (ordförande)
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, oluf.andersen@neuro.gu.se

Tomas Olsson
Karolinska universitetssjukhuset, Solna, tomas.olsson@ki.se

Martin Gunnarsson
Universitetssjukhuset Örebro, martin.gunnarsson@orebroll.se

Peter Sundström
Norrlands universitetssjukhus, Umeå, peter.sundstrom@neuro.umu.se

Magnhild Sandberg Wollheim
Skånes universitetssjukhus, Lund, magnhild.sandberg_wollheim@med.lu.se

Ann-Charlotte Widen Holmquist
Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, lotta.holmqvist@ki.se

Magnus Vrethem
Universitetssjukhuset i Linköping, magnus.vrethem@lio.se

Jan Fagius
Akademiska sjukhuset, Uppsala, jan.fagius@neuro.uu.se

 

​Studier

IMSE I (Uppföljning av Tysabri)
Ansvarig forskare: Prof. Tomas Olsson, Karolinska Institutet
Studiekoordinator: Susanne Johansson
Telefon: 08 524 875 64 
E-post: susanne.johansson@ki.setomas.olsson@ki.se

IMSE II (Uppföljning av Gilenya)
Ansvarig forskare: Prof. Tomas Olsson, Karolinska Institutet
Studiekoordinator: 
Telefon: 
E-post: tomas.olsson@ki.se

IMSE III (Uppföljning av Lemtrada)
Ansvarig forskare: Prof. Tomas Olsson, Karolinska Institutet
Studiekoordinator: 
Telefon: 
E-post: tomas.olsson@ki.se

IMSE IV (Uppföljning av Aubagio)
Ansvarig forskare: Prof. Tomas Olsson, Karolinska Institutet
Studiekoordinator: Linda Forsberg
Telefon: 08 524 874 02 
E-post: forsberg.linda@ki.setomas.olsson@ki.se

IMSE V (Uppföljning av Tecfidera)
Ansvarig forskare: Prof. Tomas Olsson, Karolinska Institutet
Studiekoordinator: Linda Forsberg
Tel 08 524 874 02 
E-post: forsberg.linda@ki.setomas.olsson@ki.se

IMSE VI (Uppföljning av Plegridy)
Ansvarig forskare: Prof. Tomas Olsson, Karolinska Institutet
Studiekoordinator: Susanne Johansson
Telefon: 08 524 875 64 
E-post: susanne.johansson@ki.setomas.olsson@ki.se

GEMS (Gener och miljö vid MS)
Ansvarig forskare: Prof. Jan Hillert, Karolinska Institutet
Studiekoordinator: Karin Lycke 
Telefon: 08 524 874 45 
E-post: karin.lycke@ki.sejan.hillert@ki.se

EIMS (Epidemiologisk undersökning vid MS)
Ansvarig forskare: Prof.Lars Alfredsson, Karolinska Institutet
Studiekoordinator: 
Telefon: 08 524 874 78 
E-post: eims-studien@imm.ki.selars.alfredsson@ki.se
www.eims.nu 

VIP (Virtual Placebo)
Ansvarig forskare: Prof. Oluf Andersen, Sahlgrenska universitessjukhuset
Doktorand: Helen Tedeholm
Telefon: 031 342 35 93
E-post: helen.tedeholm@neuro.gu.seoluf.andersen@neuro.gu.se

​Två Registerstudier med syftet att fånga upp kvinnor med MS diagnos som blir gravida samtidigt som de står på Gilenya- respektive Aubagio behandling.
Ansvarig forskare: Dr. Jan Lycke
Kontaktperson: Cecilie Scheiene
E-post: jan.lycke@neuro.gu.seCecile.scheiene@vgregion.se