Skip to main content

Kontaktpersoner

Registerhållare Svenska neuroregister


Prof. Jan Hillert, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
E-post: jan.hillert@ki.se

Kontaktuppgifter till delregisteransvariga
Epilepsi , Inflammatorisk polyneuropati , Motorneuronsjukdom , multipel skleros , myastenia gravis , Narkolepsi , Parkinsons Sjukdom , Svår neurovaskulär huvudvärk, Hydrocefalus 

Kontaktuppgifter till patientföreträdare;
Epilepsi , Inflammatorsik polyneuropati , Motorneuronsjukdom , multipel skleros , myasthenia gravis , Narkolepsi , Parkinsons Sjukdom , Svår neurovaskulär huvudvärk .

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) ÄR Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm. Tfn 08 517 700 00

 

Koordinator Svenska neuroregister

Lillemor Bergström (fd Egertz) 
Telefon: 08 123 131 34
E-post:  lillemor.bergstrom@sll.se  

Leszek Stawiarz (Teknisk utvecklare)
Telefon: 08 524 845 00
E-post:  leszek.stawiarz@ki.se

Karin Lycke  (Multipel skleros)
Telefon: 08 524 874 45
E-post: karin.lycke@ki.se

Ulrika Mundt-Petersen (Parkinsons Sjukdom)
Telefon: 046 17 27 29
E-post: ulrika.mundt-petersen@med.lu.se

Eva-Carin Jacobsson (Epilepsi, Svår neurovaskulär huvudvärk, Inflammatorisk polyneuropati)   
Tel: 08 585 830 42
E-post:  eva-carin.jacobsson@sll.se

 

Regionala koordinatorer

Region Södra
Karin Lennartsson
Telefon:  046 17 14 31
E-post:  karin.lennartsson@skane.se
 
Region Västra
Lena Silberberg
Telefon: 031 343 03 23
E-post:  lena.silberberg@vgregion.se
 
Region Östra
Info kommer
 
Region Norra
Anneli Sundström
Telefon: 090 785 48 68
E-post: anneli.sundstrom@vll.se

Region Örebro
Marie Lokander
Tel: 019-602 22 51
E-post: marie.lokander@regionorebrolan.se
 
Region Stockholm
Eva-Carin Jacobsson
Tel: 08 585 830 42
E-post: eva-carin.jacobsson@sll.se