Skip to main content

Om Inflammatorisk polyneuropati

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (chronicinflammatorydemyelinatingpolyneuropathy, CIDP) är en inflammatorisk sjukdom i perifera nerver (nervsystemet utanför hjärnan och ryggmärgen). Demyelinisering innebär att det fettrika isoleringsskiktet (myelinet) runt nervtrådarna bryts ner, och polyneuropati betyder att funktionen i flera nerver är nedsatt.

Den amerikanske neurologen James H Austin gjorde 1958 en av de tidigaste beskrivningarna av CIDP genom att redogöra för hur en kronisk polyneuropati förbättrades av behandling med kortison. Det dröjde sedan till 1984 innan de amerikanska läkarna Peter J Dyck och Barry G Arnason kunde bekräfta att det rörde sig om en inflammatorisk reaktion som påverkade myelinet i perifera nerver.

CIDP angriper nervtrådar som kontrollerar muskelkraft (motorik), känsel (sensorik) samt ibland också icke-viljestyrda (autonoma) funktioner som hjärtrytm eller tarmrörelser. Sjukdomen förlöper ofta i skov (försämringsperioder) eller har ett mångårigt kroniskt förlopp. Den utvecklas som regel symmetriskt i flera nerver samtidigt.

Det finns också en akut form av inflammatorisk polyneuropati, Guillain-Barrés syndrom (GBS eller akut inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati, AIDP). Medan insjuknandet i CIDP är smygande och sjukdomen är fortskridande har Guillain-Barrés syndrom ett snabbare förlopp, och en stor andel tillfrisknar inom 6 till 12 månader (Socialstyrelsen) Läs mer....
 
Tips där du kan läsa mer