Skip to main content

Kontakt

Delregisteransvarig

Rayomand Press
Telefon: 08-517 700 00 (vx)
E-post: rayomand.press@sll.se

Koordinator
Eva-Carin Jacobsson

Telefon: 08-585 830 42
E-post: eva-carin.jacobsson@sll.se
 

Patientföreträdare

Britt Johansson
E-post: britt.johansson@neuroforbundet.se   
 
Anne Thelander

E-post: anne.thelander@neuroforbundet.se