Skip to main content

Forskning

Forskningen rör främst säkrare behandling, bland annat av gravida kvinnor för att minska risken för fosterskador, och att hitta förklaringar till varför en del epilepsipatienter plötsligt dör under anfallet. Eftersom epilepsi är en heterogen sjukdom (skiljer sig mycket åt) bygger det på stora internationella samarbeten då forskningen kräver stora patientmaterial (KI). Läs mer