Skip to main content

Epilepsy

Steering committe​

Ulla LIndbom 
Karolinska University Hospital Huddinge, ulla.lindbom@karolinska.se

Kristina Lidström
Karolinska University Hospital Huddinge, kristina.lidstrom@karolinska.se

Kristina Källén 
Skånes University Hospital Lund, kristina.kallen@skane.se

Torbjörn Tomson
Karolinska University Hospital Solna, torbjorn.tomson@karolinska.se

Peter Mattsson
Uppsala Universtity Hospital, peter.mattsson@neuro.uu.se

Börje Vestlund
Svenska Epilepsiförbundet (SEF), borje.vestlund@riksdagen.se