Skip to main content

Nyheter

Den 21 september i Malou efter tio i TV4 handlar det om ALS

Måndagen den 21 september kl 10.00 sänds i TV4 Malou efter tio och denna gång handlar det om ALS.

2015-09-18

ALS-registret på Neurotalk i Barcelona i maj

Caroline Ingre kommer tala om ALS-registret på Neurotalk i Barcelona i maj

>> klicka här för att se abstract

2016-11-09

Nu kan man regisrtera i registret för motorneuronsjukdomar

Från den 1 februari 2015 kan man nu även registrera i registret för motorneuronsjukdomar. Representanter från Umeå, Uppsala, Göteborg, Stockholm, Linköping, Skåne/Lund och Örebro har gemensamt arbetat fram denna version. Under våren kommer registret att utvärderas och vid behov förbättras. Är du intresserad av att registrera dina patienter kontakta Lillemor Egertz för inloggningsuppgifter, info@neuroreg.se.

2015-02-04